Samarasa Sutha Sanmarga Sathya Yoga Salai
கடவுள் - GOD - Part-2

Audio: