கவிஞர். கங்கைமணிமாறன்
திறவுகோல்
வரூஉம் 20ஆம் தேதி காரைக்கால் கீழக்காசாக்குடி வள்ளலார் விழாவில் 
சிறப்புரை ஆற்றுகிறேன்.
தலைப்பு : மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்