வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் தலைமையில் நடக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு. இது சாதி சமயம் மதம் இனம் மொழி நிறம் வயது பால் மற்றும் பல வேற்றுமைகளை கடந்த ஆன்ம நேய உரிமை பாராட்டும் அமைப்பு. இது வள்ளல் பெருமானின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமாக விளங்கி அவரின் கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் முதன்மையானதாகவும் தலைமையானதாகவும் போற்றி அவ்வழியில் நடக்கும்.
              இங்கு நாம் அழைப்பு விடுத்து பேசுகின்ற சான்றோர்களும் மற்றும் நிகழ்வில் பங்குகொள்கின்ற அனைவரின் கருத்துக்களும் வள்ளல் பெருமானின் கொள்கைகளையொட்டியே இருக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
             அனைத்து பேச்சாளர்களின் கருத்துக்களும் அவர்களையே சாரும் அல்லாது வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் கருத்து ஆகாது என்று அறிந்திடல் வேண்டும்.
           பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சுதந்திரமாக பேசவும் மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்தும் மறுத்தும் பேசவும் உரிமையுள்ளது. எனினும் ஒருவரையொருவர் மனம் நோகாதபடி அன்புடனும் பண்புடனும் விசாரம் செய்யவேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
இங்கனம்
- வள்ளல் பெருமான் தலைமையில் வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் நிர்வாகத்தினர்
Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 11
Vallalar_Life_events11.JPG

Vallalar_Life_events11.JPG

Vallalar Universal Mission - USA
“வள்ளல் பெருமான் அருளிய ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் - பகுதி 2 & 3 வாசித்தல் ”
வள்ளல் பெருமான் அருளிய ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் - பகுதி 2 3 வாசித்தல்

வாசிப்பவர் தயவுத்திரு.ஏ ஹரிஹரன்

VUMNov192017.jpg

VUMNov192017.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 10
Vallalar_Life_events10.JPG

Vallalar_Life_events10.JPG

ram govi
Good Job !! Prasanna and Team!!
2 days ago at 00:24 am by ram govi
Vallalar Universal Mission - USA
SATHVICHARA CHANNEL - சத்விசார நிகழ்ச்சிகள்
Disclaimer\அமைப்பு பொறுப்பு அல்லவள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் தலைமையில் நடக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு. இது சாதி சமயம் மதம் இனம் மொழி நிறம் வயது பால் மற்றும் பல வேற்றுமைகளை கடந்த ஆன்ம நேய உரிமை பாராட்டும் அமைப்பு. இது வள்ளல் பெருமானின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமாக விளங்கி அவரின் கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் முதன்மையானதாகவும் தலைமையானதாகவும் போற்றி அவ்வழியில் நடக்கும்.

இங்கு நாம் அழைப்பு விடுத்து பேசுகின்ற சான்றோர்களும் மற்றும் நிகழ்வில் பங்குகொள Read more...
Disclaimer.JPG

Disclaimer.JPG

Audio:

6 Comments
Durai Sathanan
அருமை...அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் துணை செய்வாராகுக!
Sunday, November 5, 2017 at 07:25 am by Durai Sathanan
Vallalar Space
Hi, Vallalar Universal Mission USA Team, please upload all of your past and present Sathvisara audios stacked up date wise here so that it will be pushed into mobile devices automatically! This is our new capability and VallalarSpace is tightly integrated into mobile App. This is not currently available for iPhone but in coming days will be at any time!

Two things important after upload every audio - Title, and Album Name must be set properly (use that pencil icon to edit them).
Sunday, November 5, 2017 at 11:04 am by Vallalar Space
venkatachalapathi baskar
Good Effort.

A separate section is allotted in the app, but the audio files have not been posted.
Sunday, November 5, 2017 at 20:12 pm by venkatachalapathi baskar
Vallalar Universal Mission USA
We will post them this week. Thank you for your patience
Monday, November 6, 2017 at 00:37 am by Vallalar Universal Mission USA
Vallalar Universal Mission USA
We have released the audio file in the app, please check. Thanks to Senthil Ayyah and Vallalarspace team
Monday, November 6, 2017 at 23:47 pm by Vallalar Universal Mission USA
sathish elangovan
Team i request to share the medicinal benefits
4 days ago at 04:06 am by sathish elangovan
Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Event - 9
Vallalar_Life_events9.JPG

Vallalar_Life_events9.JPG

Vallalar Universal Mission - USA
“வள்ளல் பெருமான் அருளிய ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் வாசித்தல் ” வாசிப்பவர் தயவுத்திரு. ஏ. ஹரிஹரன்
VUMNov122017.jpg

VUMNov122017.jpg

Anandha Barathi
Thanks Ayya, Mr. E. Hariharan is wonderful Sanmarkka anber, he participated our Urainadai Audio book project, during the recording he done excellent job for Proof and Reading activity, also he has good Tamil and other divine basic knowledge.
Saturday, November 11, 2017 at 10:23 am by Anandha Barathi
Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 8
Vallalar_Life_events8.JPG

Vallalar_Life_events8.JPG

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 5
Vallalar_Life_events5.JPG

Vallalar_Life_events5.JPG

Thanigaivel R
Superb​ explain by vallalar
Thursday, November 9, 2017 at 22:20 pm by Thanigaivel R
Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 7
Vallalar_Life_events7.JPG

Vallalar_Life_events7.JPG

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Life Events - 6
Vallalar_Life_events6.JPG

Vallalar_Life_events6.JPG