வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் தலைமையில் நடக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு. இது சாதி சமயம் மதம் இனம் மொழி நிறம் வயது பால் மற்றும் பல வேற்றுமைகளை கடந்த ஆன்ம நேய உரிமை பாராட்டும் அமைப்பு. இது வள்ளல் பெருமானின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமாக விளங்கி அவரின் கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் முதன்மையானதாகவும் தலைமையானதாகவும் போற்றி அவ்வழியில் நடக்கும்.
              இங்கு நாம் அழைப்பு விடுத்து பேசுகின்ற சான்றோர்களும் மற்றும் நிகழ்வில் பங்குகொள்கின்ற அனைவரின் கருத்துக்களும் வள்ளல் பெருமானின் கொள்கைகளையொட்டியே இருக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
             அனைத்து பேச்சாளர்களின் கருத்துக்களும் அவர்களையே சாரும் அல்லாது வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் கருத்து ஆகாது என்று அறிந்திடல் வேண்டும்.
           பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சுதந்திரமாக பேசவும் மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்தும் மறுத்தும் பேசவும் உரிமையுள்ளது. எனினும் ஒருவரையொருவர் மனம் நோகாதபடி அன்புடனும் பண்புடனும் விசாரம் செய்யவேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
இங்கனம்
- வள்ளல் பெருமான் தலைமையில் வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் நிர்வாகத்தினர்
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 18 பிப்ரவரி 2018 “ சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர் ”
ஞாயிறு நிகழ்வு 18 பிப்ரவரி 2018

நிகழ்ச்சி நிரல்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன் - அமெரிக்கா

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர்

Read more...
Vallalar Universal Mission - USA
“சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர்”
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை

நாடாதீர் பொய்உலகை நம்பாதீர் - வாடாதீர்

சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர் விரைந்தினிஇங்

கென்மார்க்க மும்ஒன்றா மே

Read more...
Anandha Barathi
சன்மார்க்க சங்கங்களை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நல்ல முயற்சி திருவருள் துணையால் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்
2 days ago at 23:14 pm by Anandha Barathi
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 18 பிப்ரவரி 2018 “ சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர் ”- திரு ஒற்றியூர் - ஸ்ரீமத் இராமலிங்க சுவாமிகள் மடாலயம்
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஞாயிறு நிகழ்வு 18 பிப்ரவரி 2018

நிகழ்ச்சி நிரல்

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்வீர்

Read more...
18Feb18_SS_Thiruvottiyur.jpg

18Feb18_SS_Thiruvottiyur.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
11 பிப்ரவரி 2018 ஞாயிறு நிகழ்வு – "சுத்த சன்மார்க்கம்” :தயவுத்திரு. Dr. ஜெய. ராஜமூர்த்தி MBBS., DCH, FHIV
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா

ஞாயிறு நிகழ்வு 11 பிப்ரவரி 2018

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில் வள்ளல் பெருமான் அருளிய

சுத்த சன்மார்க்கம்

Read more...
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 11 பிப்ரவரி 2018 - “ சுத்த சன்மார்க்கம் ” என்ற தலைப்பில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருவெண்காடு, தயவுத்திரு. Dr. ஜெய. ராஜமூர்த்தி MBBS., DCH, FHIV
நிகழ்ச்சி நிரல்

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

சுத்த சன்மார்க்கம்

என்ற தலைப்பில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருவெண்காடு,

தயவுத்திரு. Dr. ஜெய. ராஜமூர்த்தி MBBS., DCH, FHIV ஐயா

(தலைமைக் குடிமுறை மருத்துவர் , செம்பனார் கோயில் மருத்துவ அதிகாரி )

Read more...
18Jan11_Jaya.Rajamoorthy.jpg

18Jan11_Jaya.Rajamoorthy.jpg

ram govi
Good effort Prasanna, Gopi, Rajesh, Jeyaraj etc., Team!!
Wednesday, February 7, 2018 at 14:30 pm by ram govi
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 11 பிப்ரவரி 2018 - “ சுத்த சன்மார்க்கம் ” என்ற தலைப்பில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருவெண்காடு, தயவுத்திரு. Dr. ஜெய. ராஜமூர்த்தி MBBS., DCH, FHIV
நிகழ்ச்சி நிரல்

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

சுத்த சன்மார்க்கம்

என்ற தலைப்பில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருவெண்காடு,

தயவுத்திரு. Dr. ஜெய. ராஜமூர்த்தி MBBS., DCH, FHIV ஐயா

(தலைமைக் குடிமுறை மருத்துவர் , செம்பனார் கோயில் மருத்துவ அதிகாரி )

Read more...
Vallalar Universal Mission - USA
அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம் - தயவுத்திரு. பா. தம்பையா, ஞாயிறு நிகழ்வு – 4 பிப்ரவரி2018
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா

ஞாயிறு நிகழ்வு 4 பிப்ரவரி2018

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

வள்ளல் பெருமான் அருளிய அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம்

Read more...
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 4 பிப்ரவரி2018 “ அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம் ” - தயவுத்திரு. பா. தம்பையா
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

வள்ளல் பெருமான் அருளிய அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம்

என்ற தலைப்பில்,

Read more...
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு – 4 பிப்ரவரி2018 “ அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம் ” - தயவுத்திரு. பா. தம்பையா
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா

ஞாயிறு நிகழ்வு 4 பிப்ரவரி2018

இந்த வார ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடத்துகின்ற, நேரலை நிகழ்வில்

வள்ளல் பெருமான் அருளிய அண்டத்தில் பிண்ட அனுபவம்

Read more...
VUM2018Feb4_Thambaiah.jpg

VUM2018Feb4_Thambaiah.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Universal Mission - USA Website Launched on Thai Poosam Day
ArutPerunJothi ArutPerunJothi ThaniPerungKarunai AurtPerunJothi

Thiruchitrambalam

Dear Brothers and Sisters,

With the Grace of ArutPerunJothi Andavar and Vallal Peruman's guidance, Vallalar Universal Mission - USA has launched its website today on the occassion of Thai Poosam.

http://vallalaruniversalmission.org

We request you to visit our website and provide your feedback and input to improve further.

Read more...