இராமலிங்க அபயம் துணை


வள்ளலாரைப் பற்றிய எனக்குத் தெரிந்த எல்லா உண்மைகளையும் இங்கே எழுத எண்ணுகிறேன். வள்ளலாரின் பக்தி,தயவு,ஒழுக்கம்,தவம் ஆகிவற்றின் பயனாக இறைவனே வள்ளலாரிடம் அவர் இருந்த இடம் தேடி வந்து கலந்துகொண்டார்.இதனால் வள்ளலார் வேறு இறைவன் வேறு என்ற நிலை மாறி வள்ளலாரே இறைவனாக இருப்பது உண்மை. தனது தூல தேகத்தை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ விடாமல் ஞான தேகம் பெற்று இன்றும் தன் உடலோடு இருக்கும் ஒரே ஒரு மகான்  இந்த உலகத்திலேயே வள்ளலார் ஒருவர்தான்.அவரை ஒரு சாதாரண குருவாக மட்டும் எண்ணாமல் இறைவனாகவே புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

உலகத்தில் உயிர்களுக்கு உறும் இடையூறுகளை எல்லாம் நீ அடைந்து விலக்குக என்று ஆண்டவன் வள்ளலாருக்கு ஆணை இட்டதோடல்லாமல் அவரை நமக்குத் துணையாகவும் வைத்திருக்கின்றான்.நமக்குத் துணையாக இருக்கும் வள்ளலார் நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளையும் நீக்க வல்லவர். எனவே வள்ளலாரை வணங்கி நாம் இன்பமான வாழ்வு பெற்று வாழ்வோம்.வள்ளலார் இருந்த இடம் தேடி வந்து ஆண்டவன் அவருடன் கலந்து இருவரும் ஒன்றாக உள்ளதால் இறைவன் வேறு அல்ல வள்ளலார் வேறு அல்ல. தன்னை வணங்க வேண்டாம் என்று வள்ளலார்   சொன்னதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஏமாந்து போகவேண்டாம்.அவர் தன்னடக்கம் மிக்கவர்.அதனால் அவ்வாறு சொன்னார்.இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர்கள் மிகத் துதிக்கத் தக்கோனாக என்னைவைத்து என் அகத்தும் புறத்தும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்பது போன்ற அனேக பாடல்கள் அருட்பாவில் உள்ளன. அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம்.வள்ளலாரை வணங்குவோம் இடர்கள் அனைத்தும் நீங்கப் பெற்று அவரது துணையுடம் இன்பமாக வாழ்வோம். . வள்ளலாரை ஒரு குருதான் என்று ஏமாந்து போகாதீர்கள். அவரைத் தெய்வமாக ஏற்று வணங்குங்கள்.  வள்ளலார்ட நம்மோடே இருக்கிறார்.நன்றி இந்தச் சங்கத்திலே வார வழிபாடு,மாதாந்திர வழிபாடு, சத்விசாரம் ஆண்டுதோறும் நம் பெருமானாரின் பிறந்த தின வழிபாடும் நடைபெறுகின்றது.வந்தனம் நன்றி முபா

Welcome to SANMARKA SANGAM AT ALWARTHIRUNAGAR - MUPA

 

 


இராமலிங்க   அபயம்  துணை

Do not delete this word/this line, you can add content before this line

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
எதிர்காலம் என்ன சொல்லும்
சன்மார்கத்தில் இருந்து முயற்சி வெற்றி அடையாமல் இறந்து போகும் மக்களை அடக்கம் செய்ய தனியாக ஓர் இடம் ஊருக்கு வெகுதூரத்தில் விலைக்கு வாங்கி அங்கே அவர்களை அடக்கம் செய்யலாம் என்ற ஒரு கருத்து வெளியானது.எகிப்து பிரமீடு போல் என்றும் எழுதப்பட்டது. அப்படி ஒரு நிலை உருவானால் பிற்காலத்தில் சன்மார்க்கம் தோல்வி கண்டது என்பதல்லவா விளைவாக இருக்கும். அதனை ஆதரிக்க வேண்டாம் அன்பதர்காகவே நான் எழுதினேன்.யாராவது தவறிவிட்டால் எந்த சடங்கும் வேண்டாம் என்றார் வள்ளலார்.அழுகுரல் கூட செய்யாமல் எந்த விளக்கும் ஏற்றாமல் ,குளிப்பா Read more...
madan madan
வள்ளலார் சொன்னாற்போல் வாழ முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர சாவைபற்றி பேசுவது வீண் வேலை
2 days ago at 08:33 am by madan madan
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
சன்மார்க்கம் எந்த வழியை மக்களுக்குக் காட்டவேண்டும்??
வள்ளல் பெருமானார் ஒருவர்தான் மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு என்ற ஒன்று உண்டு அதனை மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அடையவேண்டும் என்றே வள்ளலார் போதித்தார். இந்த உடம்பு ஆண்டவனால் தரப்பட்ட வாடகை உடம்புதான். அதனை சொந்தமாக்கிக்கொள்வதுதான் வள்ளலார் காட்டிய வழி.வள்ளலாரின் உடம்பும் ஆண்டவனால் வாடகைக்குத் தரப்பட்டதுதானே. அந்த உடம்பை வள்ளலார் என்ன செய்து கொண்டார். அவர் என்ன செய்து அந்த உடம்பை அழியா உடம்பாக மாற்றிக்கொண்டார். நாம் என்ன செய்யவேண்டும் .நம் உடம்பை அழியா உடம்பாக மாற்றிக்கொள்ள என்ன செய்யவேண்டும் என்றெல்லாம் சன Read more...
2 Comments
manohar kuppusamy
Dear Iyya, You are THE senior most follower of VALLALAR AND GIVING GOOD SPEECH IN AND AROUND INDIA AND ABROAD.
YOU HAVE TO EXPLAIN TO US FOR THE ABOVE STATEMENT AND WHY ??????
Thursday, July 20, 2017 at 08:11 am by manohar kuppusamy
Damodaran Raman
ஐயா, வணக்கம். சாகாத்தலை,வேகாக்கால்,போகாப்புனல் என்னும் இம்மூன்றும் சாகாக்கல்வியைத் தெரிவிக்கும் என்று உரைப்பகுதியும் வேகாத காலாதிகளைக் கண்டு கொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த தொழிலே மெய்த்தொழில் என்று நடராசபதிமாலை 28-ஆம் பாடலும் தெளிவு படுத்தி யிருக்கும்போது வீண் குழப்பம் எதற்கு? வள்ளலார் சிவ யோகம் செய்தார் என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகளை ஆறாந்திருமுறை அருட்பாக்களில் காணலாம். சிவ யோக நிலையில் உள்ள அருட்பாக்களைப் படித்தாலே உண்மை விளங்கும்.சிவ யோகத்தைத் திருமந்திரம் மற்றும் பதினெண் சித்தர் நூல்கள் விளக்குகின்றன.சிவ யோக வெற்றியால் போகாப்புனல் என்னும் அமுதத்தை உண்டால் அழியும் உடம்பை அழியா உடம்பாக்கலாம். இதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம்.
Thursday, July 20, 2017 at 10:15 am by Damodaran Raman
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
மரணமிலாப் பெருவாழ்வு
நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து ஊற்றெழும் கண்ணீரதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அருளமுதே நன்னிதியே ஞான நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று வனைந்து வனைந்து ஏத்துதும் நாம் வம்மின் உலகியலீர் மரணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனைந்துரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே.

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு என்பது என்ன?
திருவள்ளுவர்ர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்.இதுதான் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு.

மகாத்மா காந்தி வாழ்ந்தார். அவரது பூத உடல் இப்போது இல்லை. ஆனாலும் மக்கள் மனதிலே அவர்

இன்றும் வாழ்ந்தகொண்டுதான் இருக்கிறார்

வள்ளலார் கூறிய மரணமிலாப் பெருவாழ்வு இதுதானா. இல்லை. அப்படியானால்

காற்றாலே புவியாலே ககனமதனாலே கனலாலே புனலாலே கதிராதியாலே கூற்றாலே பிணியாலே கொலைக் கருவியாலே கோளாலே பிற இயற்றும் கொடும் செயல்களாலேவேற்றாலே எஞ்ஞான்றும் அழியாதே விளங்கும் மெய் அளிக்க வேண்டும் என்றேன் விரைந்தளித்தான் எனக்கே இந்தப் பாடலுக்கு என Read more...
Vivek D
From my understandings. The above lines of Vallal Peruman pertains to physical body which we have now. He claims that physical body which could be destroyed by five elements. With the help of grace light we could convert this physical body into meta-physical. With the prayer The grace light instantaneously gave Peruman a body which cannot be destroyed by the five elements. His body now exists as Gyana Dhegam aka omnipresence. Thanks
Monday, July 17, 2017 at 00:18 am by Vivek D
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
புராண இருதயம்
பெரிய புராணத்தில் குறித்த அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களும் தத்துவங்களே ஒழிய வேறல்ல.அதை அதை விசாரித்து அனுஷ்டித்தால் அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும்.கணபதி சுப்ரமணிய சாமிகளும் தத்துவங்களே தவிர் வேறல்ல. புராணங்களின் இருதயம் எல்லாம் தத்துவ சம்மாரமே .இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்கத்தில் விவரமாய் வெளிவரும்.

மாணிக்கவாசக ஸ் வாமிகளும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்கும் மனிதர் அல்லர். தத்துவங்கள்.தேவாரம் திருவாசகம் முதலியவைகள் மேற்குறித்தவர்கள் பாடியனவல்ல. சித்தர்கள் சில சித்திகளைக் குறித்துக்

கற்பனையாகச்செய்த சர Read more...
5 Comments
thiruma valavan
மகிழ்ச்சி
Saturday, July 8, 2017 at 13:29 pm by thiruma valavan
Arunkumar Balasubramaniam
Mikka Nandri Ayya!
Ivvunmaigal veli varum naalukkaaga kaathirukkiren. Enakkullum sila vinaakkal ezhukindrana.
Mahendra Pallavan vaazhnthathu unmai endraal, Thirunaavukkarasar vaazhvum, Thilagavathi Thaayaar vaazhvum unmai andro? Indralavum cuddalore pataleeswarar kovil arugil samanar aalayam ulladhu kankoodu. Karai Aetri vitta kuppam endru oru gramam kadalukkarugil iruppathum unmai.
Avvaare, koon pandiyan irunthathu unmai endraal, Thirugnanasambandar perumaan vaazhnthathum unmai thaane?

Enna unmaigal veli varum enpathai kaana mikka aavaludan kaathirukkiren Ayya avargale!

Vallal Malaradi Saranam. Nattrunai Aavathu Namachivaayave!

Arunkumar.
Sunday, July 9, 2017 at 04:09 am by Arunkumar Balasubramaniam
Durai Sathanan
Arputham! A great nature truth is revealed here. Let us get up, go and get it...Arutperunjothi...
Sunday, July 9, 2017 at 08:13 am by Durai Sathanan
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
என் சகோதரருக்கு வணக்கம்.மாணிக்க வாசகர் என்ற ஒருவர் தனியாக வாழவில்லை. ஒரு சில சித்தர்கள் சில சித்திகளைக் குறித்து பாடல்கள் செய்து அவர்கள் பெயரால் பரிச்சயம் செய்யப்பட்டதே தவிர உண்மை அல்ல.இது பெருமானார் வாக்கு,.திருவாசகம் கூட மாணிக்கவாசகர் சொல்ல திருச்சிற்றம்பலம் உடையான் எழுதியது என்றுதான் வரலாறு சொல்கிறது.வள்ளலார் சொன்னதற்குச் சான்றாகத்தானே இதவும் உள்ளது.வள்ளலார் வாக்கை நாம் ஆய்வு செய்து அறிந்துகொள்ள முடியுமா. அவர் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வோமே.நன்றி.
Tuesday, July 11, 2017 at 03:15 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
Arunkumar Balasubramaniam
Mikka Nandri, Ayya avargale! Manivasagar arupathu moovaril illaamaikku ithu oru saandraaga irukkalaam. Manivasagar kurithu adiyaen yaethum ariyaen.

Aanaal, sarithira kurippugal ulla kaaranathinaal, Appar maattrum Gnanasambandhar vaazhvai avvaaru marukka manam oppavillayae! Itharkku maaraaga saandru/unmai uraippor, ulagukku udanadiyaaga unartha vaendukiren!

Meendum, Vallalar avvaaru (thathuvangal endru) koori iruppathaal athanai appadiye yaetrukollvom endraal, intha vivaathamae thevai attrathu enpathu adiyaenudaya thaazhmaiyaana karuththu.

"Tharkka vaathathai vittu Mathignar, valamuttra vethathai oathiyae veedupettranare"!

Vallal Malaradi Saranam. Nattrunai Aavathu Namachivaayave!
Arunkumar.
Wednesday, July 12, 2017 at 23:47 pm by Arunkumar Balasubramaniam
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் தரும் கடவுள் விளக்கம்

Download:

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரின் சமயப்புரட்சி

Download:

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் தரும் கடவுள் விளக்கம்

Download:

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் நம்மைப் பார்த்துச் சொன்னது
குறித்துரைக்கின்றேன் இதனைக் கேண்மின் இங்கே வம்மின் கோணும் மனக்குரங்காலே நாணுகின்ற

உலகியலீர்

வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிலேன் எனது மெய் உரையைப் பொய் உரையாய் வேறு

எண்ணாதீர்

பொறித்த மதம் சமயம் எல்லாம் பொய்பொய்யே அவற்றில் புகுதாதீர் சிவம் ஒன்றே பொருள் எனக் கண்டறிமின்

தெறித்திடுசிற்சபை நடத்தித் தெரிந்து துதித்டுமின் சித்தி எலா ம் இத்தினம் சத்தியம் சேர்ந்திடுமே

manohar kuppusamy
Dear Iyya, I
Can you explain in detail
Wednesday, May 31, 2017 at 02:11 am by manohar kuppusamy
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
சன்மார்க்க கொடி அனுபவம் அருட்பெருஞ்சோதியும் அனுபவம்.
நம் பெருமானார் சன்மார்கக் கொடி கட்டி ஆற்றிய ப் பேருரையில் சன்மார்கக் கொடியை அனுபவத்தில்

காணவேண்டும் என்றார்.அதேபோல அருட்பெருஜோதியையும் அனுபவம் எனறார்.