இராமலிங்க அபயம் துணை


வள்ளலாரைப் பற்றிய எனக்குத் தெரிந்த எல்லா உண்மைகளையும் இங்கே எழுத எண்ணுகிறேன். வள்ளலாரின் பக்தி,தயவு,ஒழுக்கம்,தவம் ஆகிவற்றின் பயனாக இறைவனே வள்ளலாரிடம் அவர் இருந்த இடம் தேடி வந்து கலந்துகொண்டார்.இதனால் வள்ளலார் வேறு இறைவன் வேறு என்ற நிலை மாறி வள்ளலாரே இறைவனாக இருப்பது உண்மை. தனது தூல தேகத்தை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ விடாமல் ஞான தேகம் பெற்று இன்றும் தன் உடலோடு இருக்கும் ஒரே ஒரு மகான்  இந்த உலகத்திலேயே வள்ளலார் ஒருவர்தான்.அவரை ஒரு சாதாரண குருவாக மட்டும் எண்ணாமல் இறைவனாகவே புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

உலகத்தில் உயிர்களுக்கு உறும் இடையூறுகளை எல்லாம் நீ அடைந்து விலக்குக என்று ஆண்டவன் வள்ளலாருக்கு ஆணை இட்டதோடல்லாமல் அவரை நமக்குத் துணையாகவும் வைத்திருக்கின்றான்.நமக்குத் துணையாக இருக்கும் வள்ளலார் நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளையும் நீக்க வல்லவர். எனவே வள்ளலாரை வணங்கி நாம் இன்பமான வாழ்வு பெற்று வாழ்வோம்.வள்ளலார் இருந்த இடம் தேடி வந்து ஆண்டவன் அவருடன் கலந்து இருவரும் ஒன்றாக உள்ளதால் இறைவன் வேறு அல்ல வள்ளலார் வேறு அல்ல. தன்னை வணங்க வேண்டாம் என்று வள்ளலார்   சொன்னதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஏமாந்து போகவேண்டாம்.அவர் தன்னடக்கம் மிக்கவர்.அதனால் அவ்வாறு சொன்னார்.இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர்கள் மிகத் துதிக்கத் தக்கோனாக என்னைவைத்து என் அகத்தும் புறத்தும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்பது போன்ற அனேக பாடல்கள் அருட்பாவில் உள்ளன. அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம்.வள்ளலாரை வணங்குவோம் இடர்கள் அனைத்தும் நீங்கப் பெற்று அவரது துணையுடம் இன்பமாக வாழ்வோம். . வள்ளலாரை ஒரு குருதான் என்று ஏமாந்து போகாதீர்கள். அவரைத் தெய்வமாக ஏற்று வணங்குங்கள்.  வள்ளலார்ட நம்மோடே இருக்கிறார்.நன்றி இந்தச் சங்கத்திலே வார வழிபாடு,மாதாந்திர வழிபாடு, சத்விசாரம் ஆண்டுதோறும் நம் பெருமானாரின் பிறந்த தின வழிபாடும் நடைபெறுகின்றது.வந்தனம் நன்றி முபா

Welcome to SANMARKA SANGAM AT ALWARTHIRUNAGAR - MUPA

 

 


இராமலிங்க   அபயம்  துணை

Do not delete this word/this line, you can add content before this line

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
என்னுடன் என் தெய்வம்.1
என்னுடன் என் தெய்வம்.

-

.....

26-10-1870 அன்று நமது திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் ஓர் அறிக்கை வெளியிட்டார். அந்த அறிக்கையைப் படித்துப் பாருங்கள்.;

அன்புள்ள நம்மவர்களுக்கு அன்புடன் அறிவிப்பது:

ஒருவனைப்பற்றி அனந்தம் பேர்களுக்கு நன்மை உண்டாம் என்பதை உண்மையாக நம்பி இருங்கள்.என்னால் உங்களுக்கு நன்மை கிடைப்பது சத்தியம். நான் இன்னும் கொஞ்ச தினத்தில் திருவருள் வலத்தால் வெளிப்படுகின்றேன். அது பரியந்தம் பொறுத்திருங்கள்.நான் மிகவும் சமீபத்தில்தானே வெளிப்படுவேன். அஞ்சவேண்டாம்.சாலையை இலகுவாய் நடத்துங்கள். திருச்சி Read more...
4 Comments
venkatachalapathi baskar
"தஞ்சம் எமக்கருள் சாமிநீ என்றனர்
சன்மார்க்க சங்கத் தவர்களே வென்றனர் அற்புதம்"....

"பெருங்கருணை அப்பனே அம்மையே
நண்பனே துணைவனேஎன்
ஊடுபிரி யாதுற்ற இன்பனே அன்பனே
ஒருவனே அருவனேஉள்
ஊறும்அமு தாகிஓர் ஆறின்முடி மீதிலே
ஓங்குநட ராஜபதியே".
Thursday, December 26, 2019 at 15:20 pm by venkatachalapathi baskar
manohar kuppusamy
Iyya you have mentioned many history why you left the August 15th day
Please explain
Friday, December 27, 2019 at 03:17 am by manohar kuppusamy
manohar kuppusamy
What about the athma or anma and our present body age etc
Friday, December 27, 2019 at 08:14 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
how can i leave Auguest 15?Every year it will come.I am 84.that is the reason pl.
.
Sunday, June 7, 2020 at 12:39 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
ஆன்மீகத்தில் விஞ்ஞானம்
ஆகாய விமானத்தில் பறந்து பார்த்தோம் கைலாயம் எங்கும் காணப்படவில்லை.

கப்பலில் கடல் எல்லாம் தேடிப் பார்த்தோம் திருப்பாற்கடலைக் காணவில்லை

சொர்க்கமும் நரகமும் எத்தனையாவது கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளன?

விக்ஞானத்தால் நிரூபிக்க முடியாத ஆன்மீகத்தை எப்படி ஒப்புக்கொள்ளமுடியும்?

மேலே உள்ள வினாக்களுக்கு ஆன்மீக வாதிகளின் விடை என்ன?

உண்மையிலேயே ஆன்மிகம் விக்ஞானத்திற்குப் புறம்பானதுதானா?

Read more...
2 Comments
manohar kuppusamy
Whether r u following ??¿

Please go and visit coimbatore and other villages in tamilnadu regarding your conclusion statement of turmeric
Friday, December 27, 2019 at 09:01 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
what do you mean? Pl clearly explain your commemnts.
Sunday, June 7, 2020 at 12:25 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை வணங்குவோம்
அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி.

திரு அருட்ப்ரகாச வள்ளலார் திருவடிகளே சரணம்.

கிடைத்தற்கு அரிதாகிய மானிட தேகத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட நம்மவர்கட்கு அறிவிப்பது. வந்தனம்.

குறித்துரைக்கின்றேன் இதனைக் கேண்மின் இங்கே வம்மின்

கோணு மனக்குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர்

வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிலேன் எனது

Read more...
2 Comments
manohar kuppusamy
It is possible for us ?¿??
Friday, December 27, 2019 at 09:03 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
why not? that too people like you
Sunday, June 7, 2020 at 12:20 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை வணங்குவோம் s
உரை மனம் கடந்த ஒரு பெருவெளி மேல் அரைசு செய்து ஓங்கும் அருட்பெருஞ்சோதி

இது அகவலில் வள்ளலார் கூறியுள்ளது.

மனம் கடந்த பெரு வெளி எவ்வாறு சித்திக்கும் என்று சத்விசாரம்

செய்யலாமே .

திரு அருட்பா தவிர வேறு எந்த யார் பாடலும் வேண்டவே வேண்டாம்.

m

2 Comments
manohar kuppusamy
If we are living in family life and having all types of luxury items we can't get it

We have come out of materials life
Friday, December 27, 2019 at 09:07 am by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
yes.very good.please do it immediately so that many may follow you.I invited only
for sathvicharam.you suggest sanyaasam.Dont you know the meaning of sathvichaaram.
Sunday, June 7, 2020 at 12:19 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
மாற்றுக் கருத்துக்கள் எழுதுவதை நிறுத்திக்கொள்ளலாமே
ஒரு சிலர் வள்ளலார் படமோ சிலையோ திருநீறு பூமாலை பிரசாதம் கற்பூர தீபாராதனை முதலிய எதுவும்வேண்டாம் . ஐந்தாம் திருமுறையும் வேண்டாம்.என்றெல்லாம் ஒரு சிலர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள்.அதையும் இ வர்கள் பேச்சைக்கேட்டு ஞான சபையிலும் விபூ தி பொங்கல் முதலியவற்றை நிறுத்தி விட்டார்கள். யாரும் பெறாத மரணமிலாப் பெருவாழ்வு பெற்றுத் தன்உடலை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ இரையாக்காமல் இன்றும் வாழ்கின்ற வள்ளலாரைத் தனக்கு ஆரம்பத்தில் அற்ப அறிவாக இருந்ததென்று அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என்றும் சிலர் பேசுகிறார்கள்.

எங்களைப்போன்றோர் Read more...
8 Comments
venkatachalapathi baskar
நல்ல விசயங்களை அனுபவத்தோடு எத்தனை முறை கூறினாலும் ஒருசிலர் தான் சரியாக புரிந்து கொள்வார்கள். வள்ளல் பெருமான் தற்போது நேரில் வந்து சன்மார்க்க கருத்துக்களை கூறினாலும் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விவாதம் செய்யும் அளவுக்கு இன்று சன்மார்க்கம் வளர்ந்துள்ளது.
Thursday, December 26, 2019 at 02:11 am by venkatachalapathi baskar
SATHYAMOORTHY UMAPATHY
People of other religions who want to push thir religions in south India are over-actively working to destroyh Hinduism and its various institutions byh doing these anti-Hindu activities. Some so called progressive Hindus are joining them and are harming the social fabrics of Hindus and the Hindu younger generation in particular. Unity of staunch followers of Vallalar and all other subsections of Hindusis a must to fight this menace . Unity among Hindus is the need of the hour. Tamilnadu in particular is slowly getting poisoned by these hostile elements. We just can't ignore this.We have to counter it sir.
Thursday, December 26, 2019 at 05:19 am by SATHYAMOORTHY UMAPATHY
manohar kuppusamy
Vallalar maramnimilla
Your statement on point no. 8 is not correct
Friday, December 27, 2019 at 03:15 am by manohar kuppusamy
manohar kuppusamy
Dear brother please don't post this type of messages
Friday, December 27, 2019 at 03:20 am by manohar kuppusamy
manohar kuppusamy
Dear mupa avargal like this you have made many statement given on this website many years ago
Now also you are saying the same story
Please don't make this type of advt
Friday, December 27, 2019 at 08:26 am by manohar kuppusamy
venkatachalapathi baskar
This is not advertisement nor is it about just miracles, but it is just about sharing of experience with our Vallalperuman. It is also a kind of satvicharam. This kind of posting will create spiritual interest and deep enquiry and introspection.
Sunday, December 29, 2019 at 05:56 am by venkatachalapathi baskar
manohar kuppusamy
Please refer the thiruarutpa jeevakarunyam 3rd subject

Mr baskar can you able to define about your anma and body etc etc

Don't support others do the practical
Monday, December 30, 2019 at 16:37 pm by manohar kuppusamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
Manohar sir.For the past how many years you know me.Will it not more than 40 years
When we met at Velachery you told me that some one is writing on your name It is not good.pl.take care.
Sunday, June 7, 2020 at 12:10 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை வணங்குவோம்
இதுவே வள்ளலாரை வணங்குவதற்குத் தகுந்த நேரமாகும்.கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயம் ஆனவர் வள்ளளார்.இரக்கம் ஒருவில் என் உயிரும்ஒருவும் என்று தெரிவித்தவர் வள்ளலார்.எல்லா உயிர்களும் என் உயிராயின என்று அறிவித்தவர் வள்ளலார்.ராமலிங்கா அபயம் என்று அவரிடம் சரணடைவோம் .நம் எல்லோரையும் வள்ளலார் காப்பாற்றுவார் நம்பிக்கையோடு வள்ளலாரை வணங்குவோம்.வந்தனம் முபா

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
இன்றும் என்னுடன் வள்ளலார் 7
1 6. .நல்ல செயலுக்குப் பாராட்டா. வள்ளலார் அருளால் தானாகவே நடக்கும்.

30-4-2000 மலேசியா கோலாலம்பூரில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு சென்னை வந்தேன். தேனாம்பேட்டை எங்கள் சன்மார்க்க சங்கத் தலைவராக இருந்த திரு சுந்தரம் அவர்கள் எனக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்.ஆனால் ஓர் அன்பர் பாலு மட்டுமா போனார் அவர் போன ஆகாயவிமானத்தில் நானூறு பேருக்குமேல் போனார்கள். அவர்கள் எல்லாருக்கும் அல்லவா பாராட்டு நடத்த வேண்டும் என்று கிண்டல் செய்தார்.தலைவர் ஐயா அவர்கள் வருத்தத்துடன் பேசாமல் இருந்துவிட Read more...
7 Comments
venkatachalapathi baskar
நாங்கள் இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம். எங்களுக்கு உங்களின் ஆன்மிக அனுபவங்களை படிப்பதற்கோ, கேட்பதற்கோ ஒருபோதும் சலிப்பு ஏற்படாது. இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை படிப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு வள்ளல்பெருமானின் மீதுள்ள பக்தியும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கிறது.


தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு பல கோடி நன்றிகள்.
Wednesday, December 25, 2019 at 14:07 pm by venkatachalapathi baskar
manohar kuppusamy
On entering into god path miracle can be happened for every person life
We should not focus on that and we can't make advertisement

On senior person iyya
Kindly avoid on this type of advt please please
Friday, December 27, 2019 at 08:02 am by manohar kuppusamy
venkatachalapathi baskar
The miracles is not from MUPA but it is to MUPA from our VALLALPERUMAN, so, he has to share for the whole of Sanmarga society.
Sunday, December 29, 2019 at 06:01 am by venkatachalapathi baskar
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
DEAR Sir do you feel that this is an advertisement.VERY SORRY .I DONT EXPECT
ANY GAIN.
Sunday, December 29, 2019 at 15:39 pm by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
manohar kuppusamy
Yes. This also the way of advertisement
Monday, December 30, 2019 at 16:20 pm by manohar kuppusamy
manohar kuppusamy
We should follow this
True mercy
True compassion
True karunai

True dhaya

And. Sathyam sathyam sathyam
Monday, December 30, 2019 at 16:42 pm by manohar kuppusamy
venkatachalapathi baskar
புரிதலில் ஏற்படும் வேறுபாடு மனிதர்களை விதவிதமாக எழுதச் சொல்கிறது. இது விளம்பரமே என்றாலும்கூட நடந்த நிகழ்ச்சியின் அடிப்படையில் வள்ளல் பெருமானின் புகழை பாடுவதாக இருப்பதால் இதை ஏற்றுக் கொள்வதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை.
Tuesday, December 31, 2019 at 11:23 am by venkatachalapathi baskar
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலாரை வணங்குவோம்
தனுகரணாதிகள் தாம் கடந்து அறியும் ஓர் அனுபவமாகிய அருட்பெருஞ்சோதி

அருட்பெருஞ்சோதி அகவலில் வள்ளலார் எழுதியுள்ளது. இந்த வரிக்கு என்ன விளக்கம் .

தனு என்றால் உடம்பு என்று பொருள். அதாவது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி ஆகிய இந்திரியங்கள் .கரணாதிகள் என்பவை ,மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் ஆகியவை .

இந்திரியங்களும் கரணங்களும் கடந்து அறியக்கூடிய ஓர் அனுபவம் ஆகிய அருட்பெருஞ்சோதி என்பதே இந்த வரிக்கு உண்மையான பொருள்.

இந்த அனுபவத்தை அடைய வள்ளலார் காட்டியுள்ள வழியைப்பற்றி சத்விசாரம் ஆரம்பிக்கலாமே

திரு அருட்பா தவிர எந்த Read more...
2 Comments
manohar kuppusamy
Practical and true experience needed
Friday, December 27, 2019 at 07:55 am by manohar kuppusamy
manohar kuppusamy
Iyya define satvisaram with ref to thiruarutpa urainadai paghudhi please
Friday, December 27, 2019 at 08:09 am by manohar kuppusamy
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
இன்றும் என்னுடன் வள்ளலார் 5
1 2..வள்ளலாரைக் கூப்பிடுங்கள். அவர் வருவார்.இதோ சான்று.

1980ம் ஆண்டு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் சென்னையிலிருந்து தைப்பூச ஜோதி காண வடலூருக்குப் பாத யாத்திரையாகச் செல்வதுண்டு. 1977,1978,1979 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகள் M.G.R. நகர் திரு துரைராஜ் என்பவர் முன்னின்று நடத்திவந்தார். நான் மூன்று ஆண்டுகள் நடத்திவிட்டேன். இனி பாத யாத்திரை கிடையாது என்று சொல்லி விட்டார். வள்ளலார் விஷயமாக யாராவது நடத்தினால் நான் விட்டுக் கொடுத்து விடுவேன்.யாரும் செய்யாமல் விட்டு விட்டால் நான் அதை எடுத்துச் செய்வேன். அந்த முறையில் 1980 Read more...
3 Comments
venkatachalapathi baskar
அற்புதம் அற்புதம் அதி அற்புதமே...!
Wednesday, December 25, 2019 at 14:12 pm by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
அடியார் வருத்தம் தனைக்கண்டு தரியர்
இன்பம் அளித்திடுவார்
கடியாக் கருணைப் பெருங்கடலார்....
Wednesday, December 25, 2019 at 14:16 pm by venkatachalapathi baskar
manohar kuppusamy
The true knowledge and god diven power or energy can be differ from person to person
Friday, December 27, 2019 at 07:57 am by manohar kuppusamy
SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
vallalaar about god
ஒன்றே குல ம் ஒருவனே தேவன் என்பது பழைய மொழி.வள்ளலாரும் இறைவனைப் பற்றி அதே விளக்கம்தான் தருகிறார்

.உருவராகியும் அருவினராகியும் உரு அருவினராயும்

ஒருவரே உளார் கடவுள் கண்டறிமினோ உலகுளீர் உணர்வின்றி

இருவராம் என்றும் மூவரேயாம் என்றும் இயலும் ஐவர்கள் என்றும்

எருவராய் உரைத்து உழல்வது என் உடற்கு உயிர் இரண்டு மூன்று எனலாமே.(1627)

அந்த ஒரு கடவுளைத்தான் இஸ்லாம் அல்லாஹ் என்றும்,கிறித்துவம் பரமபிதா என்றும்,சைவ சமயம் சிவபெருமான் என்றும்,வைணவம் நாராயணன் என்றும் பெயர் வைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர்.அந்த கடவுளைத்தான் வ Read more...