வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் தலைமையில் நடக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு. இது சாதி சமயம் மதம் இனம் மொழி நிறம் வயது பால் மற்றும் பல வேற்றுமைகளை கடந்த ஆன்ம நேய உரிமை பாராட்டும் அமைப்பு. இது வள்ளல் பெருமானின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமாக விளங்கி அவரின் கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் முதன்மையானதாகவும் தலைமையானதாகவும் போற்றி அவ்வழியில் நடக்கும்.
              இங்கு நாம் அழைப்பு விடுத்து பேசுகின்ற சான்றோர்களும் மற்றும் நிகழ்வில் பங்குகொள்கின்ற அனைவரின் கருத்துக்களும் வள்ளல் பெருமானின் கொள்கைகளையொட்டியே இருக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
             அனைத்து பேச்சாளர்களின் கருத்துக்களும் அவர்களையே சாரும் அல்லாது வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் கருத்து ஆகாது என்று அறிந்திடல் வேண்டும்.
           பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சுதந்திரமாக பேசவும் மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்தும் மறுத்தும் பேசவும் உரிமையுள்ளது. எனினும் ஒருவரையொருவர் மனம் நோகாதபடி அன்புடனும் பண்புடனும் விசாரம் செய்யவேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
இங்கனம்
- வள்ளல் பெருமான் தலைமையில் வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் நிர்வாகத்தினர்
Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India 19 May 2024 “திரு அருட்பா பாராயணம் “Thiru Arutpa” Recitation
Flyer-ThiruArutpa-Recital-May18.jpg

Flyer-ThiruArutpa-Recital-May18.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India : 5 May 2024 சத்விசாரம் - Truth Enquiry
Flyer-Sathvicharam-May5.jpg

Flyer-Sathvicharam-May5.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India - 28 April 2024 “திரு அருட்பா பாராயணம் “Thiru Arutpa” Recitation
Flyer-ThiruArutpa-Recital.jpg

Flyer-ThiruArutpa-Recital.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India April 21, 2024 Agaval Day
24April21Agaval.jpg

24April21Agaval.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India 14 April 2024 வள்ளலாரின் தலைமைச் சீடர் திரு தொழுவூர் வேலாயுதனார் எழுதிய Vallalar’s Prime disciple Mr. Thozhuvur Velayudhanar‘s “திருஅருட்பா வரலாறு” “Thiru Arutpa History”
Flyer-Thiruvarutpa-history.jpg

Flyer-Thiruvarutpa-history.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday 9:00AM ET (USA) 6:30PM India 07 April 2024 பங்குகொள்ளும் அன்பர்கள் இனைந்து அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் பாராயணம் Arutperunjothi Agaval Recital by all participants
7Apr2024.jpg

7Apr2024.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு/Sunday Event 7:30PM India /9:00AM ET (USA) “Divine Grace And The Immortal Body” An English discourse by Dr.Thil Raghu, USA
FlyerMarch31.jpg

FlyerMarch31.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு/Sunday Event 24 மார்ச் 2024 6:30PM India /9:00AM ET (USA) சத்விசாரம்-Truth Enquiry சமரச சுத்தசன்மார்க்க சத்திய விண்ணப்பம்
24March2024.jpg

24March2024.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Universal Mission - USA : Program Time Change for viewers from India
springforward2024.jpg

springforward2024.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு/Sunday மார்ச் /Mar 17 2024 6:30PM India / 9:00AM ET (USA) சத்விசாரம் Truth Enquiry (Group Discussion) சத்திய ஞான சபை Sathiya Gnana Sabhai
24March2024.jpg

24March2024.jpg