Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
25.11.2022 திருப்பாவை திருவெம்பாவை திருநம்பாவை அனக முடிவுரை சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள், திண்டுக்கல்..


20150520_154927.jpg

20150520_154927.jpg

Badhey Venkatesh
Third Eye Opening
Opening the third EYE Process mapping to Atman soul 3

BG Venkatesh / September 13, 2018

Opening the third EYE Process mapping to Atman soul 3

1 Confluence of two sight on forehead

2 Breath becoming feeble and mind stilling and crossing the realms of mind

3 Confluence of two sacred feet on forehead

Read more...
IMG-20201226-WA0002.jpg

IMG-20201226-WA0002.jpg

DAEIOU - தயவு
4.12.2022 திண்டுக்கல் மலையடிவாரம் சன்மார்க்க சங்கம் மாதாந்திர சொற்பொழிவு.
நாள். 4.12.2022 ஞாயிறு

நேரம்..மாலை 6.30 மணி

இறை வணக்கம்..மாலை 6.30 மணி.

அருட்பெருஞ்ஜோதி சன்மார்க்க சங்க மாலை நேர வகுப்பு மாணவர்கள்.

தலைமை டாக்டர்.ஜே.சி.சேகர், எம்.பி.பி.எஸ். எஃப்.சி.சி.பி.

சுபா கிளினிக், வடமதுரை.

Read more...
20150119_184350.jpg

20150119_184350.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
ஞாயிறு நிகழ்வு/Sunday Event 27 நவம்பர் 2022 7:30PM India /9:00AM ET (USA) - “வள்ளலாரும் நானும்” திரு. கா. தமிழ்வேங்கை “Vallalar and me” Mr. Ka.Thamizhvengai ; திருவருட்பா பாராயணம் ThiruvArutpa Recital- திரு ஜெயராஜ் ராஜா Mr. Jeyaraj Raja
VUMNov27.jpg

VUMNov27.jpg

Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
நரைமரண மூப்பறியா நல்லஉடம் பினரே நற்குலத்தார் எனஅறியீர் நானிலத்தீர் நீவிர்
நரைமரண மூப்பறியா நல்லஉடம் பினரே

நற்குலத்தார் எனஅறியீர் நானிலத்தீர் நீவிர்

வரையில்உயர் குலம்என்றும் தாழ்ந்தகுலம் என்றும்

வகுக்கின்றீர் இருகுலமும் மாண்டிடக்காண் கின்றீர்

புரையுறுநும் குலங்கள்எலாம் புழுக்குலம்என் றறிந்தே

புத்தமுதம் உண்டோங்கும் புனிதகுலம் பெறவே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடித்து ஏழை மக்களின் பசி போக்கவேண்டும்
1. மக்களெல்லாம் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தில் அங்கத்தினர்களாக வேண்டும்.

2. சாதி சமய பேதங்களை யெல்லாம் விடுத்து, வடலூர்ச் சத்திய ஞான சபையில் நித்தமும் கூட்டு வழிபாடு நிகழ்த்த வேண்டும்.

3.ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடித்து ஏழை மக்களின் பசி போக்க வேண்டும்

4. தெய்வம் உண்டென்று நம்பி , அதுவும் ஒன்றென்று தெளிந்து ஆன்ம நேய ஒழுமைப்பாட்டுணர்வுடன் உலகிலுள்ளோர் அனைவரும் ஒன்றுபடவேண்டும்.

என்று அடிகளார் விரும்பினார். இந்தக் கொள்கைகளுக்காகவே தோன்றி, இவற்றிற்கு வெற்றி தேடவே பாடுபட்டு வந்தார்.

இந்தக் கொள் Read more...
Badhey Venkatesh
Vallalars Grand finale – Part 3
Vallalars Grand finale Part 3

BG Venkatesh / July 23, 2015

Vallalars Grand finale Part 3

Sri Gangadharan Sri Aurobindo Ashram A rare vision in 1978 of the dematerialisation of Swami Ramalingams Supramental deathless body after he locked himself in his room on 30.1.1874

A RARE VISION OF DEMATERIALISATION OF SWAMI RAMALINGAMS SUPRAMENTAL DEATHLESS BODY

By Sri Gangadharan , Sri Aurobindo Ashram

Read more...
IMG-20200901-WA0003.jpg

IMG-20200901-WA0003.jpg

IMG-20210504-WA0016.jpg

IMG-20210504-WA0016.jpg

2 Comments
Badhey Venkatesh
this post is the reply to post வள்ளலாரின் மறைவு - சித்தியா மரணமா ?? பலராமையா ஒன்றும் ஞானி இல்லையே மற்றொரு ஞானியை அளவிடுவதுக்கு - அவர்க்கு 8/2 , சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் - அமுத உற்பத்தி விளக்கம் அறியாத ஒருவர் எப்படி வள்ளல் பெருமானின் முத்தேக சித்திக்கு அள்வீடு செயமுடியும் - அதனால் அவர் கூற்றை கண்டு கொளத்தேவையிலை
19 hours ago by Badhey Venkatesh
rajaveer jothimurugan
தமிழில் விளக்கவும்... யாம் ஆங்கிலம் அறியாதவர்கள்...
19 hours ago by rajaveer jothimurugan
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
உடம்புவரு வகைஅறியீர் உயிர்வகையை அறியீர் உடல்பருக்க உண்டுநிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர்
உடம்புவரு வகைஅறியீர் உயிர்வகையை அறியீர்

உடல்பருக்க உண்டுநிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர்

மடம்புகுபேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை

வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழிதுறைகற் றறியீர்

இடம்பெறுபொய் வாழ்க்கையிலே இன்பதுன்பம் அடுத்தே

எண்ணிஎண்ணி இளைக்கின்றீர் ஏழைஉல கீரே

Read more...
2 Comments
Badhey Venkatesh
உங்களுக்கு பதிவு போட மட்டும் அறிவீர் - தவம் த்யானம் அறியீர்
2 days ago at 03:53 am by Badhey Venkatesh
rajaveer jothimurugan
தாங்கள் அறிவீரா அறிந்தால் விளக்கவும்.... தாங்கள் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் உடையவரா.... means சைவ உணவு உட்கொள்பவரா... நாங்கள் தவம் தியானம் அறியாதவர்என்று உங்களுக்கு தெரியுமா..நீங்கள் எத்தனை வருடமாக தவம் தியானம் அறிவீர்கள் ...விளக்கவும்...
19 hours ago by rajaveer jothimurugan
Badhey Venkatesh
Third Eye Opening
Opening the third EYE Process mapping to Atman soul 3

BG Venkatesh / September 13, 2018

Opening the third EYE Process mapping to Atman soul 3

1 Confluence of two sight on forehead

2 Breath becoming feeble and mind stilling and crossing the realms of mind

3 Confluence of two sacred feet on forehead

Read more...
Badhey Venkatesh
உயிர் அனுபவம் – அருள் அனுபவம் – சுத்த சிவ அனுபவம்
உயிர் அனுபவம் அருள் அனுபவம் சுத்த சிவ அனுபவம்

BG Venkatesh / February 6, 2015

உயிர் அனுபவம் அருள் அனுபவம் சுத்த சிவ அனுபவம்

1.உயிர் அனுபவம் : ஜீவன் 36 தத்துவத் தொடர்பால், தத்துவத் துரிசுடன் வாழும். ஆணவம் மட்டும் கொண்டு பொது நிலையில் வாழ்வது ஆன்மா.

ஜீவன் 36 தத்துவம் கடந்து ஆன்ம அனுபவம் அடைவது

ஜீவன் அன்மாவாக வாதம் அடைவது

Read more...