DAEIOU - தயவு
15.7.2017 Madurai Dt.Vadipatti Thiruvalluvar Ilakkiya Mandram Karutharangam (Pt.3)
Part.3 of the above karutharangam..

IMG_20170715_183421.jpg

IMG_20170715_183421.jpg

IMG_20170715_184816.jpg

IMG_20170715_184816.jpg

IMG_20170715_211720.jpg

IMG_20170715_211720.jpg