DAEIOU - தயவு
3.9.2021 வடலூரில் ஆன்லைன் மூலம் ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டது.
   மாதப் பூச நாள் 3.9.2021 அன்று, வடலூரில், ஜூம் செயலி மூலம் ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டது.உலகம் முழுவதிலும் பல நாடுகளில் உள்ள சன்மார்க்க அன்பர்கள், இதனைக் கண்டு தரிசனம் செய்தனர்.
vlcsnap-2019-01-23-22h11m57s534.png

vlcsnap-2019-01-23-22h11m57s534.png

20200414_194109.jpg

20200414_194109.jpg