Srilanka Gnana Sabai Temple
18.1.2022 Sri Lanka Chavakacheri Sathiya Gnana Kottam Zoom Mtg. Thiru Ketheeswaran ayya speech.(2)